Oranjevereniging Oosterbeek

Voor het kunnen realiseren van alle activiteiten is de Oranjevereniging voornamelijk afhankelijk van haar leden. Met de jaarlijkse bijdrage van de circa 1250 leden worden de activiteiten gefinancierd. En door de grote inzet van vele leden en vrijwilligers kan het bestuur ieder jaar een goed programma presenteren. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen, is het van belang dat de Oranjevereniging haar ledenaantal op peil houdt.