Oranjevereniging Oosterbeek

Voor het kunnen realiseren van al deze activiteiten is de Oranjevereniging voornamelijk afhankelijk van haar leden. Met de jaarlijkse bijdrage van de ruim 1500 leden worden de activiteiten gefinancieerd. En door de grote inzet van vele leden en vrijwilligers kan het bestuur ieder jaar een goed programma presenteren. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen is het van belang dat de Oranjevereniging haar ledenaantal op peil houdt.