Oranjevereniging Oosterbeek

Oranjevereniging Oosterbeek – sedert 1907
De huidige schrijfwijze van de vereniging is Oranjevereniging Oosterbeek. De naam wordt ook geschreven als Oranje-Vereniging Oosterbeek of Oranje-vereniging Oosterbeek. De vereniging bestaat sinds 1907. Lees de volledige historie op http://www.oranjeverenigingoosterbeek.nl/oranjevereniging/historie.

ANBI-status
De ANBI-status van de Oranjevereniging Oosterbeek kan op de website van de Belastingdienst gecontroleerd worden in het Programma ANBI zoeken. Daarbij moet u zoeken op de statutaire naam, te weten “Oranje-Vereniging Oosterbeek” en de vestigingsplaats “Oosterbeek”.

Onze gegevens t.a.v. de ANBI-status hebben wij opgenomen in het ‘Standaardformulier publicatieplicht’ en is via deze LINK in te zien. Onderstaand geven wij een geschreven toelichting op onze ANBI status.

Toelichting doelstelling
De doelstelling van de Oranjevereniging Oosterbeek is “de feestelijke herdenking in het openbaar van de verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis, van de gedenkwaardige gebeurtenissen rondom bevrijding en herdenking van de Tweede Wereldoorlog en diverse, gedenkwaardige gebeurtenissen in de geschiedenis van land, gewest en gemeente.” Dit alles “langs wettige weg, en wel door het organiseren, regelen en leiden van feesten en door alle middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.” Dit alles wordt alleen gedaan “indien en voor zover haar geldmiddelen zulks toelaten”.

Financiële middelen
De Oranjevereniging Oosterbeek is een vereniging. Een van de inkomstenbronnen is de contributie van de leden. Omdat de contributie alleen niet toereikend is voor het organiseren van alle activiteiten, worden aanvullende middelen via sponsoring geworven. Ook stichtingen en andere geldverstrekkers worden aangeschreven om de evenementen te organiseren. Dit alles ten behoeve van geheel Oosterbeek. Alleen de jaarlijkse ledenvergadering (de naam zegt het al) is uitsluitend voor leden. Daar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert zij de plannen voor het komende “seizoen”. De Oranjevereniging Oosterbeek heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen beleidsplan
De Oranjevereniging Oosterbeek organiseert of doet mee met de volgende activiteiten in en om Oosterbeek:

Koningsdag (27 april). Dit wordt jaarlijks gevierd. Sedert de kroning van Koning Willem-Alexander is er ook bijna elk jaar de avond tevoren een avondprogramma. Dit staat bekend als de Koningsnacht (26 april).
Dodenherdenking (4 mei). Dit wordt jaarlijks met een plechtige herdenking bij het Gemeentehuis herdacht.
Bevrijdingsdag (5 mei). Dit wordt om de vijf jaar groots gevierd. In 2005 met “de langste ontbijttafel van Nederland”, in 2010 met de “zeepkistenrace” en in 2015 de kermis in en de vliegshow boven de uiterwaarden. In 2020 kon het vanwege corona helaas niet doorgaan.
Airborne herdenkingen (september). Jaarlijks wordt de slag om Arnhem / operatie Market Garden met veel plechtigheden herdacht. De Oranjevereniging Oosterbeek is één van de vele verenigingen uit het dorp die een krans legt tijdens de herdenkingsdienst op de begraafplaats van het Gemenebest (de “bloemenherdenking” van de schoolkinderen).

Naast deze activiteiten regelt de Oranjevereniging Oosterbeek ook de jaarlijkse kermis op het Raadhuisplein en doet zij mee bij andere activiteiten waarmee zij iets kan betekenen voor het dorp.

Publiciteit
Om het dorp Oosterbeek en andere geïnteresseerden van de activiteiten op de hoogte te stellen, wordt er via diverse kanalen informatie verstrekt. De Oranjevereniging Oosterbeek heeft een aantal uitingen in eigen beheer. Daarnaast wordt ook via lokale, regionale en (waar mogelijk en indien van toepassing) landelijke media de publiciteit gezocht. In eigen beheer zijn:

– De Oranjeflyer. Ieder jaar wordt rond begin april de Oranjeflyer huis-aan-huis verspreid in Oosterbeek. Hierin staat het programma voor alle evenementen die dat jaar georganiseerd worden.
– De Website. Via de website www.oranjeverenigingoosterbeek.nl wordt informatie verstrekt over de activiteiten van de Oranjevereniging. Ook zijn hier foto’s van georganiseerde evenementen te vinden.
– Social media. Via Facebook (www.facebook.com/OranjeverenigingOosterbeek) en via Twitter (@OVOosterbeek) wordt informatie gedeeld.
– Folders. Voor informatieve doeleinden en voor het werven van sponsoren voor haar activiteiten kan de Oranjevereniging Oosterbeek folders laten drukken.

Adres
Oranjevereniging Oosterbeek
Postbus 5
6860 AA Oosterbeek

E-mail: info@oranjeverenigingoosterbeek.nl
Website: www.oranjeverenigingoosterbeek.nl
Facebook: www.facebook.com/OranjeverenigingOosterbeek
Bankgegevens: Rabobank IBAN NL60 RABO 0385 0300 96
KVK 40119504
RSIN 004629267

Bestuur
Het bestuur van de Oranjevereniging bestaat sinds 2023 uit de volgende leden:

Wilfried ter Woerds (voorzitter), Yvonne Visser-Stam (secretaris), Cornelis Feiter (penningmeester), Tjeerd Dijkstra (4 mei Herdenking) en Joséphine van den Heuvel.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de Oranjevereniging Oosterbeek ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen voor de vereniging gemaakte kosten gedeclareerd worden. Tijdens grote evenementen (Koningsdag / 5 mei) wordt hulp ingeroepen van extra vrijwilligers.

Privacy
Het privacybeleid van de Oranjevereniging Oosterbeek kunt u hier lezen.