Jaarlijks herdenken we de oorlogslachtoffers in Oosterbeek. Hier onder vinden jullie het programma. Altijd weer indrukwekkend is de stille tocht naar de begraafplaats en natuurlijk de taptoe bij het gemeentehuis en de twee minuten stilte.

Na 20 uur zal burgemeester Agnes Schaap haar overdenkingen delen met de bezoekers, er is een voordracht van een gedicht door een schoolkind, meerdere kransleggingen en tot slot kunnen kinderen bloemen leggen bij het herrinneringsmonument. De muzikale begeleiding is door de Koninklijke Harmonie Oosterbeek.